KARDIORELAX: vezetői stressz-menedzsment - kényelmesen, akár az Ön irodájában...

A stressz életünk része, az ún. akut stresszállapot számos nélkülözhetetlen feladatot lát el szervezetünkben, pl. a vészhelyzet miatti azonnali és erőteljes mozgósítást.

A probláma a hosszantartó ún. szorongásos stresszállapottal van, amely nemcsak kimeríti a test tartalékait, hanem életveszélyes események kockázati kofaktorai is (szívinfarktus, daganatos megbetegedések, stb.).

Fentiek miatt különös jelentősége van, hogy megismerjük az aktuális, de méginkább a tendenciózus stressz szintünket és meghatározzuk ezek kioltásához leginkább megfelelő relaxációs technikákat - ami nagyban függ személyiségünktől, élményeinktől, egyéni szociális különbségeinktől is.

A menedzserek különösen veszélyeztetett helyzetben vannak!

Az állandó megfelelési- és teljesítmény kényszer életmódjuk miatt a stressz állandósul és ez gyakran drámai következményekhez vezet. 

Ismerje meg a tényeket!

<<== Regisztráljon az oldal bal oldali sávjának regisztrációs mezőjében.

Kutatásaink során azt vizsgáljuk, hogy a vállalatok menedzserei milyen erős stressz faktoroknak vannak kitéve és ezek hogyan befolyásolják egészségüket, fittségüket, valamint mely relaxációs tevékenységek a leghatékonyabbak számukra a stressz csökkentése kapcsán.

A kutatás I. fázisának eredményei szerint a hazai felsővezetők stressz-faktora majdnem négyszerese a kontroll-populációhoz képest, holott egészség tudatosságuk és kockázatkezelési ismeretrendszerük jóval magasabb az átlagéhoz képest!

 

Mi a MediFitness válasza a fenti problémára?

A vállalatvezetők speciális igényeire formált, különleges elismertséget hozó  CEO FITNESS  keretében egyensúlyba hozzuk a topmenedzserek fokozott mozgásszükségletét, prémium étkezés-szervezéssel biztosítjuk számukra a napi ötszöri kiegyensúlyozott étkezést – de a teljes testi komforthoz a mentális  egyensúly  is szükséges!

Fentiek alapján indítottuk el a MEDIFIT KARDIORELAX programunkat.

A KARDIORELAX program lényege egy többfázisú, egymásra épített stressz-szint meghatározás, kiegészítve komplett relaxációs hatékonyságméréssel és Egyéni Stresszmentesítő Terv készítésével - menedzseri igényekre optimalizálva!  

 

 

Kinek ajánlottak (leginkább) stresszcsökkentő foglalkozásaink?

1.) Cégvezetők, menedzserek

2.) Nagy stressznek kitett egyéb foglalkozások művelőinek

3.) A leghatékonyabb egyéni relaxációs technikát kereső, vagy már gyakorló, de visszajelzést kívánó személyeknek

5.) Speciális alkalmazások: 


a.) HR- és coach cégeknek a munkaerő kiválasztás optimalizálásához (stressztűrő-képesség)

b.) Luxusterméket- és szolgáltatást kínáló partnereknek

 

Milyen méréseket, vizsgálatokat tudunk ajánlani és mikor szükségesek?

A KardioRelax stressz-mérés és relaxációs hatékonyságmérés többlépcsős folyamat.

1.) Stressz-skála tájékozódás

    - Térítésmentes kérdőíves felmérés a műszeres vizsgálatok szükségességének megítélése és előkészítése érdekében.

2.) Részletes stressz- és relaxációs képesség vizsgálat

a.) Stressz-szint kalibráció, stressz-komfort mérés

- Alapmérés

Egyszerű, megbízható, gyors és pontos tájékozódó műszeres vizsgálat, amellyel bekalibráljuk az alap stressz-szintet és az általános relaxációs képességet.

- Kiterjesztett mérés: részletes elemzés és szakértői konzultáció

Teljeskörű vizsgálat, a stressz-mérés 'gold-standard'-ja.

Első konzultáció:

Egy időskálán bemérjük egyrészt a leggyakoribb stressz indukciós tényezőket (emocionális tényezők, szorongásos állapotok, szomatizáció, mozgás-terhelés, fájdalomcsökkentés, stb.), másrészt előrejelezzük az alap relaxációs technikák személyes várható hatékonyságát (progresszív izomrelaxáció, autogen tréning, légzéskontroll, alfa-relaxáció).

Második konzultáció:

Az adatok értékelése után szakértői konzultációra kerül sor, ahol az eredményeket megmutatjuk, részletesen elmagyarázzuk és segítünk a továbblépés kiválasztásában - akár önállóan kezdi el alkalmazni az eredményeket, akár a további pontosító szakméréseket igényli.

b.) Stresszfaktor identifikálás és hatásmérés

Ebben a fázisban a lehetséges összes stresszfaktor közül - a kiterjesztett mérés eredményei alapján kiválasztott - leglényegesebb stressz tényező részletes leképezését végezzük, egyéni mintázatokat (ún. Személyes Stressz Térkép-et létrehozva).

A vizsgálat segít a szervezetünket támadó legfontosabb károsító stresszfaktor(ok) beazonosításában és "kiismerésében".

c.)  Fájdalom-szint kalibráció és tolerancia mérés

Akut, vagy krónikus fájdalmakban szenvedő pácienseink a fájdalom mértékét autogén technikákkal nagymértékben csökkenthetik.

Egy gyors fájdalom csillapító eljárás segítségével a vizsgálat során bemérjük a fájdalomzóna amplitudót, a zóna elhagyási sebességet és beazonosítjuk célnak leginkább megfelelő konkrét fájdalomcsillapító technikát.

d.) Relaxációs technikák személyes hatékonyság előrejelzése

A kiterjesztett mérés során leghatékonyabbként bemért relaxációs módszer(ek) részletes leképezését végezzük, egyéni mintázatokat (ún. Személyes Relaxációs Térkép-et létrehozva).

Ennek révén pontos, személyre szabott útmutatást tudunk adni a kiválasztott stresszcsökkentő technika várhatóü hatásairól, annak szakszerű alkalmazásáról. 

A predikciós vizsgálat felöleli a légzéskontroll, az autogén tréning, a progresszív izomrelaxáció, az alfa-állapot, a jóga és a meditáció, a mindfulness, a bioneurofeedback és egyéb tudományosan megalapozott relaxációs és autogén technikák körét.

Szükség szerint kiegészíthető az adott technika betanításával, amelyet professzionális szakmai partnereink végeznek.

e.)  Részletes Egyéni Stresszmentesítő Terv készítése

A kiterjesztett mérés eredményei és/vagy a Személyes Stressz-, illetve Relaxációs Térkép alapján kijelöljük azon relaxációs és rekreációs foglalkozások körét, amelyeket megtanulni, gyakorolni és rendszeresen alkalmazni javasolt, esetleg további ráépített vizsgálatokkal továbbvizsgálni szükséges.

Az Egyéni Stresszmentesítő Tervben megadjuk a kontroll vizsgálatok javasolt időpontjait is, amelyek révén a tendencia (hatékonyság) is monitorozható, finomhangolható.

3.) Kiterjesztett stressz- és relaxációs faktor meghatározások

a.) Kiterjesztett indukciós vizsgálatok (stresszfaktorok)

Bizonyos stressz tényezők vizsgálatát a modellezés után célszerű "éles" környezetben is folytatni, ún. 'kihelyezett mérések' formájában.

Ennek keretében az adott helyszínen, az eredetivel mindenben megegyező környezetben és időtartamban vizsgáljuk az adott stressztényezők hatásait.

Kifejezetten hasznos a cégvezetők, topmenedzserek számára!

A mérés tipikus alkalmazása a tárgyalás közbeni stressz-menedzsment, amely során nagypontossággal beazonosítjuk:

 • A leginkább veszélyes tárgyalási stressz szituációkat és tényezőket, valamint azok kiváltó okait - sőt akár személyeket, helyszíneket és körülményeket is
 • Személyes tulajdonságainknak, tapasztalatainknak és képességeinknek leginkább megfelelő adaptív stresszkezelő technikákat
 • Legeredményesebb kondícionálási módszereket (amelyeket minden feltűnő jel nélkül, a háttérben is könnyedén lehet alkalmazni)

Az 'éles vizsgálatot' külső szemlélő számára teljesen észrevétlenül végezzük!

b.) Rekreációs bemérések

- Aktív (szabadidős) rekreációs módszerek

A rekreációs tevékenységek a stressz menedzsment legfontosabb eszközei között szerepelnek!

Válassza ki kedvenc szabadidős elfoglaltságát és bemérjük annak személyes relaxációs hatékonyságát, sőt hozzáigazítjuk Egyéni Stresszmentesítő Tervéhez - legyen az kirándulás, sakk, vagy golf...

- Sport rekreáció, mozgás-relaxáció

A megfelelő pulzustartományban végzett rekreációs mozgás a stressz elleni küzdelem másik fellegvára, amelyet TILOS kihagyni a relaxációs programunkból!

A mérés során pontosan bemérjük a leghatékonyabb rekreációs pulzuszónát és ajánlást teszünk a leghatékonyabb mozgástípusra (gyakoriság, időtartam, intenzitás, stb.)

 • Standard (fittségi) mérés
 • Egyéni sportági mérés

      - Luxus rekreáció

Önt a luxustermékek vásárlása / birtoklása elégedetté teszi és csökkenti a szorongását?

Ne ijedjen meg, egy nagyon nagy táborba tartozik!

A 'személyes jóérzés' (personal sense) és a 'kiváltság-elégedettség' kialakítása a stressz-menedzsment egyik legújabb kutatási területe!

Ennek az egyik legemberibb vonásnak a relaxációs hatékonyságra gyakorolt hatása is mérhető, számszerűsíthető!

Saját magunk és luxus termékekben / szolgáltatásokban érdekelt szakmai partnereink bevonásával kicsiszolt vizsgálati módszerünk pontosan ennek objektív megközelítésére szolgál.

Kérjen részletes információkat az egyik legizgalmasabb, legeredetibb mérésünkről!

 

Mi a stressz mérés tudományos alapja, mi történik a mérések és foglalkozások során?

A stresszmérések a test vegetatív reakcióinak ultrapontosságú mérésein alapulnak.

Az egyes technikák vizsgálati adatai önmagukban is szoros összefüggésben állnak az adott személy aktuális stresszállapotával, de együttesen még pontosabban jelzik a túlzott szorongás állapotát, sőt ezek révén az eredményeket akár ezredpontossággal is számszerűsíteni tudjuk.

A nemzetközi szakirodalomban bőséges publikációval rendelkező pulzusszám összefüggések, szívfrekvencia-variabilitás (HRV) elemzés, valamint  kiegészítő vizsgálatok (dermatotermográfia, bőrellenállás-mérés, pupillometria, stressz-EKG, pulzoxymetria és VO2max, cortisol-szint mérés, stb.) szükségnek megfelelő együttes értékelése biztosítja a legpontosabb eredményeket.

Konklúzió: a stresszcsökkentő foglalkozások hatékonyságát mérni, ezáltal az egyéni állapotokra optimalizálni tudjuk!

 

Mi a KardioRelax pontos élettana? Milyen indikátorokkal dolgozunk?

<<== Regisztráljon az oldal bal oldali sávjának regisztrációs mezőjében!           

              

Néhány szó a speciális stressz-menedzsement alkalmazásokról...

1.) Vállalati stressz-menedzsment

 • Vezetői és munkavállalói stressz-tolerancia előrejelzés (kiválasztás)
 • Egyéni relaxációs stratégia kidolgozása menedzseri pozícióra (felkészítés, coaching)

A stressztűrő képesség objektív, számszerűsített előrejelzése a munkaerő kiválasztással és –menedzseléssel foglalkozó cégek számára rendkívül fontos plusz információt adhat egy-egy jelölt alkalmasságáról és esetleges egészségügyi veszélyeztetettségéről, továbbá a személy szerint leghatékonyabb relaxációs technikák kiválasztásában is segíti a cégeket, ügyfeleket.

Fentiek miatt a vezető beosztású munkatársak esetén a stressz-tolerancia mérést érdemes már a kiválasztási folyamat során elvégezni és a jelöltet a nagy felelősségű munka tökéletes ellátása céljából Egyéni Relaxációs Tervvel ellátni!

A nemzetközi tapasztalatok szerint a megfelelő stressz-menedzsment akár 60%-kal is növelheti a munkavállaló hatékonyságát, ugyanakkor egészségét is védi, megkímélve önmagát és munkaadóját számos betegség miatt kiesett munkaóra veszteségtől!

Szeretne munkavállalóinak pihentető relaxációt biztosítani, hogy maximális hatékonysággal és jó érzéssel végezzék munkájukat? Már a kiválasztásnál is fontos az új kolléga stressztűrő képessége? Esetleg különleges igényei vannak? Regisztráljon az oldal bal oldali sávjának regisztrációs mezőjében, vagy kérjen  VIP Szakértői Konzultációt: ITT! 

2.) KardioRelax Neuromarketing

A fogyasztói döntések 95%-a érzelmi alapon történik, ezért már a fejlesztési fázisban is pontosan ismerni kell az adott termék / szolgáltatás célközönségre gyakorolt "élményszintjét", érzelmi hatásait.

Ennek egzakt mérése éppen azokon az elveken alapul, amit a stresszmenedzsment és a relaxációs technikák során is alkalmazunk: a pulzusszám, a szívfrekvencia-változékonyság (HRV) és a bőr elleneállás, -hőmérséklet változása, a pupilla mozgások és egyéb vegetatív automatikus mozgások lézerpontossággal visszatükrözik a bennünk zajló érzelmi folyamatokat.

Ez utóbbiak közül a neuromarketing számára különösen fontos a figyelem, az izgatottság, a fókuszálás, a felidézés képessége, az érzelmi bevonódás, vagy éppen az izoláció és a hárítás jellegzetes együttállásainak (mintázatok) megfigyelése. Ezen adatok (akár valós idejű) elemzése révén tudunk választ adni arra a kérdésre, hogy mi az ami tetszik a célközönségnek, mire vágynak intenzíven, vagy mely tényezők hátráltatják a vásárlási döntés meghozatalában.

A neuromarketing az utóbbi évek egyik legdinamikusabban fejlődő iparága, különösen a reklám és média területén szerzett erős pozíciókat, elterjedését a szenzorok és jeladók miniatürizálása nagyban megkönnyítette, kiváltva az fMRI érzelmek leképezésében betöltött korábbi egyeduralkodó szerepét.

A MediFitness KardioRelax NeuroMarketing tipikus alkalmazási területei:

 • Adott termék, vagy szolgáltatás jellegzetes vásárlói csoportokban történő utólagos (posztmarketing) tesztelése piaci korrekciós célokból
 • Tervezés alatt / bevezetés előtt álló termék, vagy szolgáltatás minden fontosabb fizikai és mentális paramétereinek előzetes tesztelése - ez különösen fontos informatikai és hightech, valamint a divatorientált termékeknél

Milyen paraméterket viszgálunk a tesztelések alatt?

 • Fizikai termékek esetében (teljesség igénye nélkül): színek, formák, mintázatok; anyagok, hangok, ízek, illatok, tapintási érzetek vegetatív hatásainak külön-külön és együttesen történű ultraprecíz mérése, majd az egyedi mintázatok alapján az Értékelési Mátrix elkészítése
 • Szolgáltatás esetében: az adott szolgáltatás várható eredményének (vevőhaszon tulajdonságok) és/vagy esetleges hátrányainak (tolerancia-küszöb) élettani válaszreakcióit mérjük és elemzzük

Az elemzések leggyakrabban fókuszcsoportokban történnek, amely kiegészülhet hagyományos kérdőíves mintavételezéssel is.

 Kíváncsi a XXI. sz. valóban személyre szabott marketing módszereire? Kérjen térítésmentes bemutatót, próbamérést!

<< == Regisztráljon az oldal bal oldali sávjának regisztrációs mezőjében!